Albanija-5-leke-1964-1976-P-35-P-42-otkup-albanskih-novcanica

Albanija-5-leke-1964-1976-P-35-P-42-otkup-albanskih-novcanica

Odgovori