Tag Archives: literatura

Hrvatski numizmatički časopisi

U toku 1933. godine objavio je dr Jozo Petrović prvi numizmatički časopis u našoj zemlji. Zvao se NUMIZMATIČAR – časopis za antički i stari jugoslovenski novac. Na njemu nije navedena godina izdanja, nego samo izdavač i to: “Dr. Jozo Petrović, Beograd, Post. pregr. 209”. (Datum izdanja naveden je u tekstu II broja, na str. 48-49, sa informacijom da je “konkurentska” zagrebačka Numismatika izašla u decembru 1934, a ne 1933 kako na njoj piše). Pomenuti dr Jozo bio je bosanski Hrvat rođen u Livnu 1892, na “privremenom radu” u Beogradu, kao kustos Muzeja kneza Pavla (sadašnji Narodni muzej Beograda); o njemu vidi članak u brošuri ing. G. Krasnova, Znameniti hrvatski numizmatičari, Zagreb 1980, str. 17-20.

Više na: Hrvatski numizmatički časopisi


Otkup numizmatike, kovanog i papirnog novca, medalja, žetona i značaka.
Koja je čistoća zlatnih dukata?